Produkter » Tryckregulatorer » Tryckbegränsning » Sub-atmospheric

Sub-atmospheric

 

Max.inloppstryck

Max.utloppstryck

Flöde
CV

Teknisk
spec.

 

 

44-4700 serien:

Se datablad

 

0,14


Datablad

Honeywell
ABB
Akzo Nobel
Emerson
preem
Siemens
EON