Låga flöden

 

 

Kontrollerbart
tryckområde

Flöde
CV

Teknisk
spec.

 

 

44-2300 serien:

 

17,2 bar

0,08


Datablad

Honeywell
ABB
Akzo Nobel
Emerson
preem
Siemens
EON