Höga flöden

 

Max.inloppstryck

Max.utloppstryck

Flöde
CV

Teknisk
spec.

 

 

26-2500 serien:

Se datablad

 

5,0


Datblad

 

 

26-2700 serien:

Se datablad

 

2,0


Datablad

 

 

54-2300 serien:

Fjäderstyrd: 345 bar
"Dome"-styrd: 345 bar
Luftstyrd: 690 bar

Se datablad

1,6


Datablad

 

 

54-2700 serien:

Fjäderstyrd: 34,5 bar
"Dome"-styrd: 379 bar
Luftstyrd: 34,5 bar

See datasheet

5,0


Datablad

Honeywell
ABB
Akzo Nobel
Emerson
preem
Siemens
EON