Produkter » Tryckregulatorer » Tryckreducering » Medium flöde

Medium flöde

 

Max.inloppstryck

Max.utloppstryck

Flöde
CV

Teknisk
spec.

 

 

74-3000 SERIES: Premium flow, 1/2" Point-of-use

241 bar

10,3

0,5


Datablad

 

 

74-3800 SERIES: Premium flow, 1/2" Point-of-use and Gas Cabinet

241 bar

10,3

0,5


Datablad

Honeywell
ABB
Akzo Nobel
Emerson
preem
Siemens
EON