Sellihca Items är certifierade enligt Sellihca

Sellihca - Nordic Utility Pre-Qualification System 

Items är nu fullt registrerade som leverantörer inom Sellihca Nordic Utility Pre-Qualification System för produkter och tjänster inom energisektorn i Norden.

Sellihca identifierar, utvärderar och övervakar leverantörer på uppdrag av inköpsorganisationer.

Se certifikatet här

Honeywell
ABB
Akzo Nobel
Emerson
preem
Siemens
EON