Momentum Group förvärvar iTEMS Momentum Group förvärvar iTEMS – stärker erbjudandet inom ledningskomponenter

Momentum Group förvärvar iTEMS – stärker erbjudandet inom ledningskomponenter 

Momentum Group har idag tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Processkontroll Items AB (”Items”). Items har en ledande nischposition inom instrumentering för krävande driftsförhållanden till kunder inom process-, gas-, biogas-, läkemedels- och tillverkningsindustrin. Tillträde förväntas ske under juli 2023 och förvärvet bedöms ha en marginell positiv påverkan på Momentum Groups resultat per aktie under innevarande räkenskapsår. 

– Företagsförvärv är en viktig del i Momentum Groups tillväxtstrategi. Förvärvet av Items med sin specialistkompetens stärker vår position inom produkter och tjänster för petrokemisk industri, raffinaderi och fordonsgasmarknaden. Bolaget verkar inom ett spännande marknadssegment med betydande framtida utvecklingspotential och investeringar och passar dessutom väl in i vår grupp, säger Anders Larsson ansvarig för Specialistbolagen inom Momentum Group. 

Items bildades år 2000 och har en ledande nischposition inom instrumentering för krävande driftsförhållanden till kunder inom främst process-, gas-, biogas-, läkemedel- och tillverkningsindustri. Bolaget representerar kända varumärken som Parker Hanifinn, Tescom, Eaton MTL, Alleima (tidigare Sandvik) och Oasis med ett brett produktsortiment inom främst kopplingar, ventiler, regulatorer, givare och industridatorer. Items erbjuder även utbildning för att säkerställa korrekt användning av utrustning i krävande miljöer för att undvika olyckor, optimera produktionen och minska driftskostnaderna. Verksamheten bedrivs från Stora Höga, nära Stenungsund och omsätter cirka 50 MSEK per år med 12 medarbetare. 

Items kommer att fortsätta att drivas som ett självständigt dotterbolag och kompetenscenter under nuvarande ledning och i samarbete med övriga bolag inom affärsområdet Komponenter – i enlighet med Momentum Groups filosofi med decentraliserat affärsansvar. 

– Vi är väldigt glada över att få bli en del av Momentum Group. Vi tror att Momentum Group blir den perfekta partnern för att möta den växande efterfrågan och de framtida investeringar och utmaningar som petrokemisk industri och raffinaderier står inför – att gå från dagens fossilbaserade råvaror till förnyelsebara återvunna råvaror och drivmedel. Tillsammans har vi möjlighet att tillvarata marknadstillväxten genom att skala upp verksamheten och utveckla affären, säger Rolf Söderström, vd och en av ägarna i Items. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ulf Lilius, 
vd och koncernchef 
Tel: 08-92 90 00 

Niklas Enmark, CFO
Tel: 070-393 66 73 
niklas.enmark@momentum.group 

Om Momentum Group 

Momentum Group driver, utvecklar och förvärvar framgångsrika hållbara företag i Norden genom ett aktivt ägande med ett decentraliserat resultat- och affärsansvar. Gruppen består av ett antal företag som tillsammans utgör en av Nordens ledande leverantörer av industrikomponenter, industriservice och andra relaterade tjänster inom industrisektorn. Gemensamt för verksamheterna är att de ska bidra till att göra kundernas verksamhet enklare, säkrare och mer lönsam genom att erbjuda hållbara produkter och tjänster med lång livslängd med en stark lokal närvaro i nära anslutning till kunderna. Koncernen omsätter cirka 1,8 miljarder kronor och har cirka 550 anställda. Momentum Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information besök gärna momentum.group. 

Honeywell
ABB
Akzo Nobel
Emerson
preem
Siemens
EON