Produkter » Säkerhetsventiler

Säkerhetsventiler

En säkerhetsventil förhindrar otillåtet övertryck i tryckbärande anläggningar. Säkerhetsventiler avblåser automatiskt en viss mängd av gas eller vätska då ett bestämt högsta tillåtna tryck uppnås och stänger automatiskt då normalt arbetstryck återställts.
I huvudsak delar man in ventiler i Höglyftande som snabbt öppnar och Proportionellt lyftande säkerhetsventiler som öppnar mer konstant till tryckökningen.
Generellt används höglyftande för gaser och proportionella för vätskor men val påverkas även av flöde, volym, viskositet och media som tex. brandfarliga eller giftiga medier.
Media och tryck styr även val av tätning, metallisk eller mjuktätande samt material i hus och mjukdelar. Vi hjälper till med förslag och lämpliga val för just er anläggning.

Coitech

Säkerhetsventiler SLKC-serien för kompressibla gaser eller GLV-serien i huvudsak för vätskor med 
termisk expansion. Coitech´s ventiler är i första hand fjäderbelastade höglyftande men finns i flera versioner, gängade anslutningar eller med DIN/ASME flänsar och i olika materialval. Vi har lång erfarenhet av Coitech, framför allt inom gas applikationer med höga tryck. Alla ventiler levereras med provtryckningscertifikat och materialcertifikat.

Parker

Säkerhetsventiler i serien HPRV från Parker är en liten, smidig och tillförlitlig proportionell ventil med små byggmått som levereras förinställda, plomberade med öppningstryck från 10 bar upp till 414 bar. 
A-lok kopplingar eller i gängat utförande.

Produktkataloger

Honeywell
ABB
Akzo Nobel
Emerson
preem
Siemens
EON