Produkter » Högtrycks komponenter, Autoclave

Högtryckskomponenter

I de fall man har systemtryck över 400bar  så har vi två produktgrupper båda från Parker.

Dels MPI programmet som har tryckområde 413 -1034bar (6000-15000psi) och Autoclave  som har område från lågtryck  1034bar till ultra högt tryck 10340bar (15000psi-150000psi).

MPI är en typ av kläm/skärringssystem och ingen bearbetning behövs på röret.

Autoclave systemet bygger på tjockväggiga rör som bearbetas med speciellt skär/gäng verktyg .

Produktkataloger

Honeywell
ABB
Akzo Nobel
Emerson
preem
Siemens
EON