Produkter » Analys

Analys

Från provuttag till analysator har vi flera produkter framtagna för att säkerställa och bereda provet så att analysatorn inte skadas och att mätningen blir optimal. Vi har produkter som gör det möjligt att bygga kompakta analyssystem minimera svarstid samt säkerställa hög tillgänglighet.

Några av huvudgrupperna är : 

R-max   ett block uppbyggt system som ger möjlighet att enkelt lägga till fler provpunkter

Intraflow  är även det ett modulbyggsystem där alla ingående delar är anpassade efter en standard platta som man enkelt kan montera ihop alla komponenter på. 

Astute ett 3-D byggsystem gör det möjligt att göra analysen ute vid provuttaget .

Ventmaster är en enhet som stabilisera trycket i dumpledningen efter analysatorn med hänsyn till både atmosfärstryck samt hur mycket man facklar . 

Multitube analysledningar både elektriskt eller ånguppvärmt  

Porter ett välkänt program inom flödesmätning med stort antal olika modeller.

Balston filter system som skyddar instrument från både partiklar och vätska

Produktkataloger

Honeywell
ABB
Akzo Nobel
Emerson
preem
Siemens
EON